Raspored treninga

KATEGORIJA Ponedjeljak
01.06.
Utorak
02.06.
Srijeda
03.06.
Četvrtak
04.06.
Petak
05.06.
Subota
06.06.
Nedjelja
07.06.
Juniori 20:30 20:30 20:30 14:00
Kadeti 20:30 20:30 20:30 14:00
Pioniri 15:00 15:00 15:00 13:00
Mlađi pioniri 19:00 19:00 19:00 12:00
Limači 19:00 19:00 19:00 Turnir Stupnik
Limači 2 18:00 18:00 18:00 Turnir Stupnik
Zagići 18:45 18:45 18:45 09:00
Zagići 2 17:30 17:30 17:30 09:00
Brezići 17:00/18:15 17:00/18:15 17:00/18:15 Liga Doberman
Vratari 18:00/19:00 18:00/19:00